Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 13 април 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.04.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Трготекстил-малопродажба АД Скопје – 261 обична акција
- Стопанска Банка АД Скопје – 176 приоритетни акции
- УСЈЕ АД Скопје – 34 обични акции