Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 13 март 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.03.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макпромет АД Штип – 26 обични акции