ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 13 март 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 12.03.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: -5 сопствени обични акции по цена од 29.301,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.03.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Мермерен Комбинат АД Прилеп –355 обични акции; - Топлификација АД Скопје –468 обични акции; - Алкалоид АД Скопје –1.350 обични акции; - ФЗЦ 11 Окромври АД Куманово –699 обични акции; - НЛБ Банка АД Скопје –45 обични акции;