НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 13 март 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.03.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Макпетрол АД Скопје– 10 обични акции; - Комерцијална Банка АД Скопје– 63 обични акции; - Единство АД Струмица– 89 обични акции;