Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 13 февруари 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.02.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ТТК Банка АД Скопје - 140 обични акции