Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 13 декември 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.12.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Жито Лукс АД Скопје–7 обични акции