ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 13 декември 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 12.12.2017 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -2 сопствени обични акции по цена од 7.275,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.12.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –110 обични акции