НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 13 декември 2013
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.12.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Алкалоид АД Скопје –100 обични акции - Интерпромет АД Тетово –116 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје–140 обични акции