Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 13 ноември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.11.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ОКТА АД Скопје - 46 обични акции
- Гранит АД Скопје - 196 обични акции