Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 13 ноември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 12.11.2019 година Рудници Бањани АД Скопје изврши откуп на 79 сопствени обични акции по цена од 603,00 денари за една акција, преку една трансакција;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.11.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Алкалоид АД Скопје – 63 обични акции
- Гранит АД Скопје – 262 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 20 обични акции
- ОКТА АД Скопје – 67 обични акции
- Макпетрол АД Скопје – 30 обични акции