ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 13 ноември 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 10.11.2017 година Жито Полог АД Тетово изврши откуп на: -1.992 сопствени обични акции по цена од 2.000,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.11.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Техничка контрола АД Скопје –10 обични акции - РЖ Услуги АД Скопје –209 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје –825 обични акции - РЖ Институт АД Скопје –6 обични акции - Алкалоид АД Скопје –216 обични акции - Уготур АД Скопје –27 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје –30 обични акции - Макстил АД Скопје –569 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје –495 обични акции - РЖ Економика АД Скопје –24 обични акции - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –26 обични акции