Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 13 октомври 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.10.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Лотарија на Македонија АД Скопје - 35 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 60 обични акции
- Единство АД Струмица - 15431 обични акции
- Гранит АД Скопје - 100 обични акции
- Стопанска банка АД Битола - 85 обични акции
- Ветекс АД Велес - 29 обични акции