Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 13 октомври 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 09.10.2020 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: 
- 60 сопствени обични акции по цена од 13.990,00 денари за една акција, преку 3 трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.10.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Алкалоид АД Скопје – 279 обични акции