Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 12 август 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.08.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска Банка АД Скопје – 8 приоритетни акции
- Осигурување Македонија-ВИГ АД Скопје – 52 обични акции