НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 12 јули 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.07.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Комерцијална банка АД Скопје - 180 обични акции - Македонијатурист АД Скопје–150 обични акции;