НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 12 јули 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.07.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Реплек АД Скопје –20 обични акции - Централна Кооперативна Банка АД Скопје –6 обични акции - Тутунски Комбинат АД Прилеп –117 обични акции