БЛОК ТРАНСАКЦИИ
среда, 12 јули 2017
Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на: Фершпед АД Скопје Шифра: FERS Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Берзанска котација Номинална вредност: 37.400,00 ДЕН. Количина: 235 % од основната главнина: 1,30% Цена по акција (во денари): 44.500,00 Вредност на трансакција (во денари): 10.457.500,00 Макошпед АД Скопје Шифра: MKSD Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Берзанска котација Номинална вредност: 1.000,00 ДЕН. Количина: 31.300 % од основната главнина: 3,97% Цена по акција (во денари): 187,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.853.100,00