Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 12 јуни 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 11.06.2018 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на:
-117 сопствени обични акции по цена од 2.857,00 денари за една акција, преку 3 трансакција.
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.06.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Технометал Вардар АД Скопје – 16 обични акции