НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 12 јуни 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.06.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Тутунски Комбинат АД Прилеп –93 обични акции - Оранжерии Хамзали АД Струмица –170 обични акции - Алкалоид АД Скопје –100 обични акции - Кланица со ладилник АД Струмица –64 обични акции - Струмичко поле АД Струмица –35 обични акции - Гранит АД Скопје –58 обични акции