Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 12 април 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.04.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје – 25 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 6 обични акции
- Уготур АД Скопје – 23 обични акции
- Макстил АД Скопје – 489 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 9 обични акции
- УСЈЕ АД Скопје – 4 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 21 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 22 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје – 180 обични акции