Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 12 февруари 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.02.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје – 512 обични акции
- Тетекс АД Тетово – 67 обични акции
- ВВ Тиквеш АД Кавадарци – 48 обични акции
- Охридска Банка АД Скопје – 21 обични акции
- ГД Тиквеш АД Кавадарци – 25 обични акции