Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 12 февруари 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 11.02.2019 година Жито Лукс АД Скопје изврши откуп на:
-29.403 сопствени обични акции по цена од 430,00 денари за една акција, преку 1 администраторска блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.02.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Стопанска Банка АД Скопје–159 приоритетни акции