Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 12 февруари 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 09.02.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на:
-183 сопствени обични акции по цена од 29.500,00 денари за една акција, преку 20 трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.02.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје –72 обични акции;
- Гранит АД Скопје –560 обични акции;
- Пелистерка АД Скопје –48 обични акции;
- ОКТА АД Скопје –29 обични акции;