Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 12 октомври 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.10.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-    Комерцијална банка АД Скопје – 40 обични акции 
-    Цементарница Усје АД Скопје – 300 обични акции