Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 12 октомври 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.10.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тутунски Комбинат АД Прилеп–114 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје–58 приоритетни акции