ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 12 октомври 2016
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 10.10.2016 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -5 сопствени обични акции по цена од 8.300,00 денари за една акција, преку четири трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.10.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Македонија Турист АД Скопје –996 обични акции