Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 12 јануари 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.01.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- Попова Кула АД Демира Капија –13.000 обични акции;
- ТТК Банка АД Скопје –316 обични акции;