Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 12 јануари 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.01.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- Макстил АД Скопје  –50 обични акции
- Ветекс АД Велес  –39 обични акции