Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 11 септември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.09.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Алкалоид АД Скопје - 133 обични акции