Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 11 септември 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.09.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Попова Кула АД Демир Капија – 700 обични акции
- Агроплод АД Ресен – 3 обични акции
- Алкалоид АД Скопје – 165 обични акции