НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 11 август 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.08.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Алкалоид АД Скопје –5 обични акции - Осигурување Македонија-ВИГ АД Скопје –10 обични акции - Гранит АД Скопје –344 обични акции - Унибанка АД Скопје –25 обични акции - Попова Кула АД Демир Капија –500 обични акции - Топлификација АД Скопје –5 обични акции