НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 11 август 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.08.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ОХИС АД Скопје –75 обични акции - ТЕАЛ АД Тетово –27 обични акции