Исклучување од котација на акциите издадени од Бетон АД Штип
четврток, 11 јули 2019

Одборот на директори на Македонската берза на седницата одржана на 11.07.2019 година донесе одлука за исклучување од котација на акциите издадени од Бетон АД Штип, заради стечај на друштвото.

Акциите издадени од Бетон АД Штип ќе бидат исклучени од котација на Официјалниот пазар на Берзата (Задолжителна котација), почнувајќи од 12.07.2019 година (Петок).