НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 11 јули 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.07.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Гранит АД Скопје - 10 обични акции