Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 11 јуни 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.06.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Интитут АД Скопје–5 обични акции
- Макстил АД Скопје–673 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 62 обични акции
- РЖ Интертрансшпед АД Скопје–22 обични акции
- Гранит АД Скопје–60 обични акции
- Уготур АД Скопје - 25 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје–7 обични акции
- ОКТА АД Скопје–34 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 380 обични акции