Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 11 мај 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.05.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје – 300 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје – 234 обични акции
- Трготекстил Малопродажба АД Скопје – 701 обична акција
- Комерцијална Банка АД Скопје – 13 обични акции
- Макстил АД Скопје – 750 обични акции
- Либерти АД Скопје – 95 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје – 440 обични акции
- Алкалоид АД Скопје – 344 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје – 778 приоритетни акции
- РЖ Уготур АД Скопје – 500 обични акции