ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
петок, 11 мај 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 10.05.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: -30 сопствени обични акции по цена од 29.115,00 денари за една акција, преку една трансакција. -31 сопствена обична акција по цена од 29.500,00 денари за една акција, преку две трансакции.