Блок трансакција
понеделник, 11 април 2022

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Комерцијална Банка АД Скопје
Шифра: KMB
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Супер котација 
Номинална вредност: 1.000,00 МКД
Количина: 596
% од основната главнина: 0,03%
Цена по акција (во денари): 9.970,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.942.120,00