Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 11 април 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.04.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Бетон АД Скопје – 6 обични акции