НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 11 април 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.04.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Макпетрол АД Скопје –2 обични - Попова Кула АД Скопје –34 обични акции - Макстил АД Скопје –300 обични акции - Алкалоид АД Скопје –10 обични акции - Топлификација АД Скопје –10 обични акции