Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 11 март 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.03.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Услуги АД Скопје – 71 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 2 обични акции
- Уготур АД Скопје – 9 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 9 обични акции
- Макстил АД Скопје – 193 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 8 обични акции
- Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје–280 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 4 обични акции
- Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје–168 обични акции