Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 11 февруари 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.02.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Ветекс АД Велес – 33 обични акции
- Макстил АД Скопје – 415 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 12 обични акции
- ОКТА АД Скопје – 103 обични акции