Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 11 декември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 10.12.2019 година Интерпромет АД Тетово изврши откуп на 182 сопствени обични акции по цена од 1.500,00 денари за една акција, преку три трансакции;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.12.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Стопанска Банка АД Скопје – 32 приоритетни акции