Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 11 јануари 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.01.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Стопанска Банка АД Скопје – 10 обични акции