Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 11 јануари 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.01.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- Комерцијална банка АД Скопје –164 обични акции;
- Стопанска банка АД Битола– 360 обични акции;