Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 10 септември 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.09.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје – 358 обични акции
- Раде Кончар – апаратна техника АД Скопје – 10.926 обични акции