Прва инвестициска анализа во рамките на регионалниот проект на ЕБОР
четврток, 10 септември 2020

Во рамките на регионалниот проект на ЕБОР за изготвување на инвестициски анализи на котирани компании, во кој учествува и Македонска берза, денес е објавена првата инвестициска анализа за македонско акционерско друштво, односно анализа за Комерцијална банка АД Скопје подготвена од страна на консултантската компанија WOOD & Company.

Анализата е на англиски јазик и може да се преземе бесплатно од специјално креираниот веб портал за овој проект на ЕБОР, на следниот линк: https://listed-sme.com/mk-MK/issuer/KMB