Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 10 септември 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.09.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Економика АД Скопје –4 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје – 32 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 1 обична акција
- Стопанска Банка АД Скопје – 6 приоритетни акции
- Уготур АД Скопје – 4 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 4 обични акции
- Макстил АД Скопје – 86 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 2 обични акции