НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 10 август 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.08.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Пелистерка АД Скопје –84 обични акции