НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 10 август 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.08.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Вабтек МЗТ АД Скопје - 9 обични акции - Алкалоид АД Скопје –399 обични акции - Жито Лукс АД Скопје –157 обични акции